LOADING

Type to search

Дополнителна информација за методологијата на спроведеното истражување на јавно мислење „ЕВРОМЕТАР 2022“

ЕУ за граѓаните, активно граѓанство и јавен интерес Истражување на јавно мислење Ние & Јавност Подобрување на отчетноста и транспарентноста на полицијата во Република Северна Македонија Подобрување на отчетноста и транспарентноста на полицијата во Република Северна Македонија Правда, слобода и безбедност Публикации Работни програми Соопштенија

Дополнителна информација за методологијата на спроведеното истражување на јавно мислење „ЕВРОМЕТАР 2022“

Share

За потребите на проектот: „Подобрување на отчетноста и транспарентноста на полицијата во Република Северна Македонија“ имплементиран од Евротинк – Центар за Eвропски Стратегии, спроведено е телефонско истражување (CАTI – Computer assisted Telephone Interviewing метода на NIPO платформа) на јавното мислење на национално репрезентативен примерок од N=1006 испитаници на возраст 18+ години старост.

Маргината на грешка изнесува +/-3,1% при ниво на сигурност од 95%.

Истражувањето е спроведено од 12 до 27 декември 2022 година.

Агенција која го спроведе истражувањето е БРИМА.

Резултатите од истражувањето се достапни на следниов линк.

Tags:

Leave a Comment