LOADING

Type to search

Потпишан Меморандум за соработка со општина Струмица за зајакнување на локалниот совет за превенција

ЕУ за граѓаните, активно граѓанство и јавен интерес Правда, слобода и безбедност Работни програми Со локални совети за превенција кон подобрена соработка Со локални совети за превенција кон подобрена соработка

Потпишан Меморандум за соработка со општина Струмица за зајакнување на локалниот совет за превенција

Share

Евротинк на 11 јануари 2023 потпиша Меморандум за соработка со Општина Струмица со што ја отпочнува со што ја отпочнува реализацијата на локалните активности во проектот „Со локални совети за превенција кон подобрена соработка“. Струмица е една од трите општини избрани преку јавен повик во кои ќе се спроведуваат активности за зајакнување на функционалноста на локалните совети за превенција (ЛСП). На состанокот одржан со градоначалникот Коста Костадинов беа дискутирани претстојните активности кои имаат за цел зголемување на партнерството со локалната заедница.

ЛСП претставува тело за заедничко дејствување на засегнатите страни и на релевантните чинители во областите од безбедносен, комунално-инфраструктурен и социјално-културен карактер. Тоа претставува алатка која води кон одржување на јавната безбедност, градење доверба и соработка при превенција на безбедносните проблеми, како и организирање други форми на вклученост на граѓаните при идентификување на локалните проблеми и развивање на применливи решенија.

Главната цел на проектот е да се поттикне процес на соработка помеѓу општината, полицијата и граѓаните преку кој ќе се унапреди партиципативното донесување одлуки во полицијата, а со цел квалитетно спроведување на концептот „полиција во заедницата“.

Останатите две општини кои ќе земат учество во проектот се општина Гостивар и општина Кисела Вода.

Проектот е поддржан од Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Скопје, преку програмата за „Мали демократски грантови”

Tags:

Leave a Comment