LOADING

Type to search

Евротинк започнува со реализација на проектот „Со локални совети за превенција кон подобрена соработка”

ЕУ за граѓаните, активно граѓанство и јавен интерес Правда, слобода и безбедност Работни програми Со локални совети за превенција кон подобрена соработка Со локални совети за превенција кон подобрена соработка

Евротинк започнува со реализација на проектот „Со локални совети за превенција кон подобрена соработка”

Share
ask, who, what

Центарот за европски стратегии – Евротинк започнува со реализација на проектот „Со локални совети за превенција кон подобрена соработка“, поддржан од Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Скопје, преку програмата за „Мали демократски грантови”.

Главната цел на проектот е да поттикне процес на соработка помеѓу општините, полицијата и граѓаните преку кој ќе се унапреди партиципативното донесување одлуки во полицијата, по пат на зајакнување на функционалноста на локалните совети за превенција (ЛСП).

Активностите ќе се состојат од длабински мониторинг и активности за застапување со повеќе засегнати страни. Проектот ќе придонесе кон понатамошно промовирање на концептот на полиција во заедницата во Северна Македонија, зајакнувајќи ја неговата функција како јавен сервис за граѓанитеА

US EMB Skopje Seal
Tags:

Leave a Comment