LOADING

Type to search

Евротинк одржа средба со министерот Оливер Спасовски со што означи продолжување на соработката во подобрувањето на работата на полицијата

ЕУ за граѓаните, активно граѓанство и јавен интерес Настани Ние & Јавност Подобрување на отчетноста и транспарентноста на полицијата во Република Северна Македонија Подобрување на отчетноста и транспарентноста на полицијата во Република Северна Македонија Правда, слобода и безбедност Работни програми Со локални совети за превенција кон подобрена соработка Со локални совети за превенција кон подобрена соработка

Евротинк одржа средба со министерот Оливер Спасовски со што означи продолжување на соработката во подобрувањето на работата на полицијата

Share

Вчера Евротинк – Центар за европски стратегии одржа работна средба со министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, со што го означи почетокот на имплементацијата на два нови проекти во соработка со Министерството за внатрешни работи. Двата претстојни проекти ќе претставуваат своевидно продолжување на досегашните напори во областа на подобрување на транспарентноста, отчетноста и инклузивноста на полицијата.

Проектите Подобрување на транспарентноста и отчетноста на полицијата во Република Северна Македонија и Со локални совети за превенција кон подобрена соработка имаат за цел да ги поттикнат постојните и да развијат нови добри практики и механизми за поголема транспарентност, отчетност и инклузивност на полицијата, преку поддршка на процесот на соработка помеѓу полицијата, медиумите, општините и граѓаните.

Во рамки на проектите ќе се работи и на поттикнување иновативни комуникации со јавноста и подобра соработка со медиумите, како и на унапредување на партиципативното донесување одлуки во полицијата, по пат на зајакнување на функционалноста на локалните совети за превенција.

Имплементацијата ќе се одвива во периодот 2022 – 2024 година, а министерот Спасовски понуди поддршка и соработка за сите фази од имплементацијата, што ќе биде официјализирано преку потпишување на Меморандум за соработка.

За резултатите од претходниот заеднички едногодишен проект „Кон транспарентна, отчетна и инклузивна полиција во Северна Македонија“ министерот Спасовски утврди дека „имплементацијата на проектот придонесе за подобрување на околината, условите и начинот на кој полицијата функционира.“ Спасовски изрази интерес и отвореност за соработка со Евротинк во натамошните напори за градење доверба и соработка помеѓу граѓаните и полицијата.

Tags:

Leave a Comment