LOADING

Type to search

ПОГЛАВЈЕ 24 ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПИЛОТ СТУДИЈА

ЕУ за граѓаните, активно граѓанство и јавен интерес Нетрасиран пат: Граѓански ангажман во образованието, истражувањето и мониторингот поврзан со Поглавје 24 Нетрасиран пат: Граѓански ангажман во образованието, истражувањето и мониторингот поврзан со Поглавје 24 Правда, слобода и безбедност Публикации Работни програми

ПОГЛАВЈЕ 24 ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПИЛОТ СТУДИЈА

Share

„Насочување на управувањето и реформите во безбедносниот сектор како дел од новата методологија за пристапување во ЕУ“

Резиме: 
• Новиот кластерски пристап кон процесот на пристапување треба да се искористи за адресирање на управувањето и реформите во безбедносниот сектор преку холистички пристап. За ова ќе биде потребна вистинска поддршка на меѓусебната размена на идеи меѓу реформите во различни поглавја и политики, особено во рамките на Кластерот на основи.
• Најгорливото прашање во врска со нејзината работа е перцепцијата за политизација на полицијата. За жал, процесот на проверка на полицијата, кој требаше да му се спротивстави на овој предизвик, е одложен.
• Ресурсите за спроведување на внатрешните и на надворешните заштитни мерки од секаков вид злоупотреба треба дополнително да се распределат, особено кога станува збор за јавна внатрешна финансиска контрола и надворешна контрола против кршењето на човековите права.
• Потребна е засилена суштинска вклученост на граѓанското општество во областите поврзани со Поглавјето 24.

Целиот документ преземете го со кликање на копчето подолу.

Tags:

Leave a Comment