LOADING

Type to search

Студии на политики и брифови

Oвој документ ја анализира ефективноста на јавните политики наспроти нивната заглавеност помеѓу „силата“ и „моќта“ на знаењето во поглед на...
Oвој труд се осврнува на примената на регулативата за заштита на конкуренцијата, а изнесените заклучоци се обидуваат да ја разрешат...
Целта на овој документ за јавна политика е да укаже на проблемите кои се јавуваат во практиката при спроведувањето на...
Предмет на разгледување во овој текст е издршката на децата, што претставува законска обврска на родителите, без оглед на тоа...
Инвестициите во образованието, истражувањето и иновациите треба значително да се зајакнат, но првенствено потребно е да се обезбеди ефикасност на...
Овој документ за јавна политика го сумира досега постигнатото на полето на ПЗК и укажува на предизвиците на кои треба...
Пишува: Магдалена Лембовска, ЕВРОТИНК Поглавјето 24, односно Правда, слобода и безбедност, е едно од најважните поглавја во процесот на пристапување...
Овој документ за јавна политика ја анализира тековната ситуација со пристапувањето на Македонија во ЕУ. При анализата на процесот, документот...