Members

Dimitar Nikolovski- Executive Director

Dimitar Nikolovski is the Executive Director of the Center for European Strategies-Eurothink. Before joining Eurothink, he worked as a researcher at the Institute of Advanced Studies in Kőszeg, Hungary. He is enrolled in a PhD program at the Polish Academy of Sciences in Warsaw, Poland with a research focus on populism and civic society in South-Eastern Europe. He holds a BA in political science from …

Dimitar Nikolovski- Executive Director Read More »

Ivan Stefanovski

Ivan Stefanovski was Executive Director of EUROTHINK until 2021. He holds a PhD in Political Science and Sociology from the Faculty of Political and Social Sciences in Florence, at the University of Scuola Normale Superiore in Pisa, Italy. He studied law at the Faculty of Law in Skopje (undergraduate and master studies). His main areas …

Ivan Stefanovski Read More »

Aleksandar Stojanovski

Aleksandar Stojanovski is a Senior Researcher and Head of Administration and  at Eurothink – Center for European Strategies – Skopje. Aleksandar is a PhD student at the University of “St.Kliment Ohridski” – Faculty of Security in Skopje. He  holds a Master of Law  in international criminal law and criminology from the Royal University of Groningen,  in the Netherlands. Alexander is alumnus …

Aleksandar Stojanovski Read More »

Ljupcho Petkovski

Љупчо Петковски е независен консултант со специјализација на истражувања на политики. Од 2017 до 2019 година Љупчо ја водеше канцеларијата на ЕвроТинк. Љупчо е вработен во Стелар Истражувања, нова стартап компанија која се бави со истражување на јавното мислење и развој на софтверски решенија за истражувања за светскиот пазар. Моментално Љупчо соработува со тинктенкови, меѓународни …

Ljupcho Petkovski Read More »

Dimitar Nikolovski – Executive Director

Димитар Николовски работи како постојан истражувач при Институот за напредни студи во Кисег, Унгарија. Исто така, тој е докторанд на Високата школа за општествени истражувања при Полската академија на науките во Варшава, Полска, каде ги истражува односите помеѓу популизмот и граѓанското општество во Југоисточна Европа. Студирал политички науки на Правниот факултет во Скопје (додипломски), Централноевропскиот …

Dimitar Nikolovski – Executive Director Read More »