Members

Ivan Stefanovski – Executive Director

Ivan Stefanovski is Executive Director of EUROTHINK since January 2020. He holds a PhD in Political Science and Sociology from the Faculty of Political and Social Sciences in Florence, at the University of Scuola Normale Superiore in Pisa, Italy. He studied law at the Faculty of Law in Skopje (undergraduate and master studies). His main areas of research interest are social movements, democratization, Europeanization, political polarization …

Ivan Stefanovski – Executive Director Read More »

Aleksandar Stojanovski

Aleksandar Stojanovski works as a head of administration and senior researcher at EUROTHINK – Center for European Strategies – Skopje. Aleksandar is a doctoral student at the Faculty of Security at the University “St. Clement of Ohrid”. He studied international criminal law and criminology at the Royal University of Groningen, the Netherlands (postgraduate studies). Alexander is alumnus at the Department of International Relations …

Aleksandar Stojanovski Read More »

Ljupcho Petkovski

Љупчо Петковски е независен консултант со специјализација на истражувања на политики. Од 2017 до 2019 година Љупчо ја водеше канцеларијата на ЕвроТинк. Љупчо е вработен во Стелар Истражувања, нова стартап компанија која се бави со истражување на јавното мислење и развој на софтверски решенија за истражувања за светскиот пазар. Моментално Љупчо соработува со тинктенкови, меѓународни …

Ljupcho Petkovski Read More »

Dimitar Nikolovski

Димитар Николовски работи како постојан истражувач при Институот за напредни студи во Кисег, Унгарија. Исто така, тој е докторанд на Високата школа за општествени истражувања при Полската академија на науките во Варшава, Полска, каде ги истражува односите помеѓу популизмот и граѓанското општество во Југоисточна Европа. Студирал политички науки на Правниот факултет во Скопје (додипломски), Централноевропскиот …

Dimitar Nikolovski Read More »

Scroll to Top