#eurothink

Евротинк кафе дебатa: „Улогата на граѓанското општество во односите меѓу Севeрна Македонија и Бугарија”

На 12 мај 2023 година, Евротинк – Центарот за европски стратегии го одржаа почетниот јавен настан Евротинк кафе дебата, насловена: „Улогата на граѓанското општество во односите помеѓу Севeрна Македонија и Бугарија”. Овој настан е дел од проектот: „ Поврзување на граѓанските општества: Северна Македонија и Бугарија”. Проектот е поддржан од Чешката амбасада во Скопје. Настанот …

Евротинк кафе дебатa: „Улогата на граѓанското општество во односите меѓу Севeрна Македонија и Бугарија” Read More »

Социологически доклад относно отношенията между Република Северна Македония и Република България

Автор: проф. д-р Татяна Стояноска Иванова, Институт по социология, Философски факултет, Университет „Св. Кирил и Методий“ Скопие Социологическият доклад относно отношенията между Република Северна Македония и Република България се отнася до много аспекти, включително образование, култура, икономика, туризъм, спорт, политика и други социални сфери, и обхваща връзките и взаимодействието между индивиди, групи и институции. Република …

Социологически доклад относно отношенията между Република Северна Македония и Република България Read More »

Преглед на протестите и клубовете като антипод на културното съревнование между нациите

Автор: Мариглен Демири, изследвач Отношенията между Република Северна Македония и Република България през последните години са доста обтегнати и имат драматичен характер. Това главно се дължи  на много фактори, проблемът е много по-сложен от опростените интерпретации, представени в медиите които често имат подстрекателски мотиви, особено що се отнася до нашето общество в Северна Македония. От …

Преглед на протестите и клубовете като антипод на културното съревнование между нациите Read More »

NUK KA ZGJIDHJE TJETËR APO KJO NUK ËSHTË ZGJIDHJE? DREJT NARRATIVAVE POLITIKE DOMINUESE NË KONTESTIN MAQEDONO-BULLGAR

Autor: Kire Vasilev, politolog Të gjithë janë dakord se zgjidhja e çështjeve të hapura me fqinjët do të përmirësojë zhvillimin politiko-ekonomik rajonal dhe do të kontribuojë drejt stabilitetit dhe paqes. Të paktën në thelb të gjithë e besojnë këtë. E megjithatë, në vitet e fundit, duket se çështja kryesore politike që imponohet dhe krijon ndarje …

NUK KA ZGJIDHJE TJETËR APO KJO NUK ËSHTË ZGJIDHJE? DREJT NARRATIVAVE POLITIKE DOMINUESE NË KONTESTIN MAQEDONO-BULLGAR Read More »

НЕ СЪЩЕСТВУВА ЛИ ДРУГО РЕШЕНИЕ, ИЛИ ТОВА НЕ Е РЕШЕНИЕ? КЪМ ДОМИНИРАЩИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ НАРАТИВИ В МАКЕДОНО-БЪЛГАРСКИЯ СПОР

Автор : Кире Василев, политолог Всички са съгласни, че решаването на откритите въпроси със съседите ще подобри регионалното политико-икономическо развитие и ще допринесе за стабилността и мира. Поне в общи линии, всички вярват в това. И все пак, през последните няколко години като че ли основният политически въпрос, който се налага и създава социално разделение, са …

НЕ СЪЩЕСТВУВА ЛИ ДРУГО РЕШЕНИЕ, ИЛИ ТОВА НЕ Е РЕШЕНИЕ? КЪМ ДОМИНИРАЩИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ НАРАТИВИ В МАКЕДОНО-БЪЛГАРСКИЯ СПОР Read More »

NDJESHMËRIA POZITIVE E NJË PROPOZIMI QË ZHBLLOKOI PROCESIN E INTEGRIMEVE

Autor: Lorik Idrizi -BIRC Në mozaikun e madh të integrimeve të shtetit dhe të ardhmes evropiane qytetarët shqiptarë të Maqedonisë së Veriut, edhe pse të vetëdijshëm për ndjeshmërinë e kontestit me Bullgarinë, i cili është identitar dhe kulturor, në optikën e tyre, ata  e kanë parë vetëm dritën e momentit historik,  që do i mundësonte …

NDJESHMËRIA POZITIVE E NJË PROPOZIMI QË ZHBLLOKOI PROCESIN E INTEGRIMEVE Read More »

RISHIKIM I PROTESTAVE DHE KLUBEVE SI ANTIPOD I GARËS KULTURORE MIDIS KOMBEVE

Autor: Mariglen Demiri, hulumtues Marrëdhëniet ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Bullgarisë vitet e fundit kanë qenë mjaft të acaruara dhe kanë karakteristika dramatike. Kryesisht është për shkak të shumë faktorëve, problemi është shumë më kompleks sesa interpretimet e thjeshtuara të medieve, të cilat shpesh kanë motive nxitëse, sidomos kur bëhet fjalë për …

RISHIKIM I PROTESTAVE DHE KLUBEVE SI ANTIPOD I GARËS KULTURORE MIDIS KOMBEVE Read More »

ПОЛОЖИТЕЛНОСТТА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО, КОЕТО ОТКЛЮЧИ ПРОЦЕСА НА ИНТЕГРАЦИИ

Автор: Лорик Идризи -БИРС В голямата мозайка на интеграцията на държавата и европейското бъдеще албанските граждани на Северна Македония, макар и да осъзнават чувствителността на спора с България, който е относно идентичност и култура, през техните очи видяха единствено светлината на историческият момент, който ще даде възможността на Северна Македония най-накрая да разреши двустранните спорове …

ПОЛОЖИТЕЛНОСТТА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО, КОЕТО ОТКЛЮЧИ ПРОЦЕСА НА ИНТЕГРАЦИИ Read More »

REFERIM DREJT MARRËVESHJES SË MIQËSISË, FQINJËSISË SË MIRË DHE BASHKËPUNIMIT NDËRMJET REPUBLIKËS SË BULLGARISË DHE REPUBLIKËS SË MAQEDONISË *

Autor: Doc. dr. Marijana Nikollova Stamova Instituti i Ballkanistikës me Qendër për trakologji pranë Akademisë së Shkencave të Bullgarisë Sofje, Republika e Bullgarisë Marrëveshja e miqësisë ndërmjet Republikës së Bullgarisë dhe Republikës së Maqedonisë, në vend që të jetë ajo që duhet të jetë, pra për të kontribuar në afrimin e dy vendeve, u kthye …

REFERIM DREJT MARRËVESHJES SË MIQËSISË, FQINJËSISË SË MIRË DHE BASHKËPUNIMIT NDËRMJET REPUBLIKËS SË BULLGARISË DHE REPUBLIKËS SË MAQEDONISË * Read More »

Is there no other solution or is this not a solution? Towards the dominant political narratives in the Macedonian-Bulgarian dispute

Author: Kire Vasilev, political scientist Everyone agrees that solving open issues with neighbors will improve regional political-economic development and contribute to stability and peace. At least basically everyone believes this. And yet, in the last few years, it seems that the main political issue that imposes itself and creates social division is Macedonian-Bulgarian relations and …

Is there no other solution or is this not a solution? Towards the dominant political narratives in the Macedonian-Bulgarian dispute Read More »