LOADING

Type to search

#crossborder

Autor: Prof. dr. Marjan Gjurovski, Fakulteti Filozofik, Shkup – UKIM Kur bëhet fjalë për sigurinë dhe stabilitetin ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut...
EUROTHINK-Center for European Strategies successfully held it the kickoff event: „Youth and Education Cooperation” which is part of the project:...
  ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии го одржа настанот:„Младите и соработка во образованието”, кој е дел од проектот: „Демистифицирање...