Членови

Членовите на Евротинк

Иван Стефановски – Извршен директор

Иван Стефановски е извршен директор на ЕВРОТИНК од јануари 2020 година. Има докторирано политички науки и социологија на Факултетот за политички и општествени науки во Фиренца, при универзитетот Скола нормале супериоре (Scuola Normale Superiore) во Пиза, Република Италија. Студирал правни науки на Правниот факултет во Скопје (додипломски и мастер студии). Негови главни полиња на истражувачки …

Иван Стефановски – Извршен директор Read More »

Александар Стојановски

Александар Стојановски работи како административен раководител и постар истражувач при Евротинк – Центар за европски стратегии – Скопје. Александар е докторанд на Факултетот за Безбедност на Универзитетот “Св. Климент Охридски”. Студирал меѓународно кривично право и криминологија на Кралскиот Универзитет во Гронинген, Холандија (постдипломски студии). Александар е алумнист на катедрите за меѓународни односи и политички науки од …

Александар Стојановски Read More »

Димитар Николовски

Димитар Николовски работи како постојан истражувач при Институот за напредни студи во Кисег, Унгарија. Исто така, тој е докторанд на Високата школа за општествени истражувања при Полската академија на науките во Варшава, Полска, каде ги истражува односите помеѓу популизмот и граѓанското општество во Југоисточна Европа. Студирал политички науки на Правниот факултет во Скопје (додипломски), Централноевропскиот …

Димитар Николовски Read More »

Љупчо Петковски

Љупчо Петковски е независен консултант со специјализација на истражувања на политики. Од 2017 до 2019 година Љупчо ја водеше канцеларијата на ЕвроТинк. Љупчо е вработен во Стелар Истражувања, нова стартап компанија која се бави со истражување на јавното мислење и развој на софтверски решенија за истражувања за светскиот пазар. Моментално Љупчо соработува со тинктенкови, меѓународни …

Љупчо Петковски Read More »

Scroll to Top