LOADING

Type to search

Луѓе

Кристијан Костов е практикант во ЕВРОТИНК – Центарот за европски стратегии – Скопје започнувајќи од 18ти Март 2024 година. Дипломирал...
Матеа Карговска е практикантка во Евротинк – центар за европски стратегии. Тековно студира на магистерски студии на Правниот Факултет “Јустинијан...
Михал Вит е вонреден професор на Универзитетот Метрополитен во Прага. Тој е член на тинк-тенкот Евротинк (Скопје, Северна Македонија). Бил...