Луѓе

Иван Стефановски – Извршен директор

Иван Стефановски е извршен директор на ЕВРОТИНК од јануари 2020 година. Има докторирано политички науки и социологија на Факултетот за политички и општествени науки во Фиренца, при универзитетот Скола нормале супериоре (Scuola Normale Superiore) во Пиза, Република Италија. Студирал правни науки на Правниот факултет во Скопје (додипломски и мастер студии). Негови главни полиња на истражувачки …

Иван Стефановски – Извршен директор Read More »

Александар Стојановски

Александар Стојановски работи како административен раководител и постар истражувач при Евротинк – Центар за европски стратегии – Скопје. Александар е докторанд на Факултетот за Безбедност на Универзитетот “Св. Климент Охридски”. Студирал меѓународно кривично право и криминологија на Кралскиот Универзитет во Гронинген, Холандија (постдипломски студии). Александар е алумнист на катедрите за меѓународни односи и политички науки од …

Александар Стојановски Read More »

Магдалена Лембовска

Магдалена Лембовска е координаторка и виш истражувач за безбедносни прашања во ЕВРОТИНК. Била дел од над дваесет национални и меѓународни проекти поврзани со реформи и управување во безбедносниот сектор, нерегуларна миграција и азил, борба со организиран криминал, екстремизам, добро владеење, анти-корупција и европеизација. Авторка е на бројни анализи на политики, извештаи, прирачници и коментари. Членка …

Магдалена Лембовска Read More »

Ајше Мехмети

Ајше Мехмети работи како финансиски и административен соработник во ЕВРОТИНК. Претходно има работено како практикант, преведувач и проектен асистент во ЕВРОРТИНК, а била и наставник по англиски јазик во О.У. “Братство” и приватната школа “Challenge”. Студирала Економски науки на Универзитетот за Туризам и Менаџмент во Скопје. Нејзини главни полиња на истражувачки интерес се демократизација, европеизација, …

Ајше Мехмети Read More »

Scroll to Top