Евротинк започнува со реализација на проектот „Подобрување на отчетноста и транспарентноста на полицијата во Република Северна Македонија“

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Центарот за европски стратегии – Евротинк започнува со реализација на проектот „Подобрување на отчетноста и транспарентноста на полицијата во Република Северна Македонија“, поддржан од National Endowment for Democracy (NED), со што ги продолжува своите напори во полето на подобрување на работата на полицијата.

Преку поддршка на процесот на соработка помеѓу полицијата, медиумите и локалните заедници, проектот има за цел да ги поттикне постојните и да развие нови добри практики и ефективни механизми за поголема отчетност на полицијата. Во рамки на проектот ќе се работи и на унапредување на транспарентноста на полициската работа во заедницата преку поттикнување иновативни комуникации со јавноста и подобра соработка со медиумите. Имплементацијата на проектот ќе се одвива до 2024 година.

Претстојните активностите во голема мера ќе се базираат врз увидите и заклучоците остварени во рамки на успешно реализираниот проект „Кон транспарентна, отчетна и инклузивна полиција во Северна Македонија“, кој беше активен во периодот 2021-2022 година.

Визијата на ЕвроТинк

Визијата на ЕвроТинк е Република Северна Македонија да биде развиено, демократско и либерално општество, кое се темели врз начелата на правда, еднаквост, слобода и благосостојба. Процесот на пристапување на Републиката кон ЕУ го гледаме како најдобриот инструмент за остварување на оваа визија.

Поврзани содржини

Ние на Facebook

Некои од нашите видеа