LOADING

Type to search

Документ за јавни политики: „Кон отчетна полиција во Република Северна Македонија“

ЕУ за граѓаните, активно граѓанство и јавен интерес Работни програми Публикации Правда, слобода и безбедност Кон транспарентна, отчетна и инклузивна полиција во Северна Македонија Кон транспарентна, отчетна и инклузивна полиција во Северна Македонија

Документ за јавни политики: „Кон отчетна полиција во Република Северна Македонија“

Share

Проектот „Кон транспарентна, отчетна и инклузивна полиција во Република Северна Македонија“ се реализира со цел да придонесе кон подобро полициско работење и зголемена доверба во полицијата на Република Северна Македонија. Оваа цел на проектот е замислена да
се оствари преку проценка на степенот на отчетност, транспарентност и нивото на инклузивно донесување одлуки во работата на полицијата на национално ниво. Понатаму, крајната цел на овој едногодишен потфат е поттикнување дијалог меѓу полицијата, медиумите и граѓанските организации на локално ниво, со надеж дека ќе даде придонес кон јавната дебата за поголема безбедност во македонското општество.

 

 

Tags:

Leave a Comment