Водич за пристапни преговори со ЕУ за граѓанските организации

Водичот за преговори со ЕУ за граѓанските организации е организиран по принцип на картички. Секоја картичка води кон нови картички односно повеќе содржини. Играјте си со картичките и научете повеќе.

Scroll to Top