survey

Euroentuziazmi në rënie të lirë: Hulumtimi anketues “Evrometar” dhjetor 2022

Anketa e realizuar ka treguar se, sa i përket perceptimit të situatës me vlerat themelore shoqërore, 61% e të anketuarve besojnë se nuk ka demokraci. Pakënaqësia e madhe e përgjithshme reflektohet edhe nëpërmjet opinionit të qytetarëve për drejtimin e shtetit, ku 72% besojnë se Maqedonia e Veriut po lëviz në drejtim të gabuar.  Pavarësisht skepticizmit në rritje për …

Euroentuziazmi në rënie të lirë: Hulumtimi anketues “Evrometar” dhjetor 2022 Read More »

Euro-Enthusiasm in Free Fall – EUROMETER December 2022

The survey conducted showed that in terms of the public perception of the situation with the fundamental social values, a high 61 % of respondents believe that there is no democracy. The great general dissatisfaction is reflected through the opinion of the citizens about the direction of developments in the state, with 72 % who believe that North …

Euro-Enthusiasm in Free Fall – EUROMETER December 2022 Read More »

Additional information on the methodology of the conducted public opinion survey “EUROMETER 2022”

In the framework of the project “Improving Accountability and Transparency of the Police in the Republic of North Macedonia“, implemented by Eurothink – Center for European Strategies, a telephone survey (CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing method on NIPO platform) of the public opinion was conducted on a nationally representative sample of N=1006 respondents aged …

Additional information on the methodology of the conducted public opinion survey “EUROMETER 2022” Read More »

EUROMETER survey 2022

EUROMETER is a survey through which EUROTHINK traditionally examines the opinion of citizens on issues related to European integration and citizens’ confidence in state institutions. The survey was conducted by “Brima” agency from December 12 to December 27, 2022 on a representative sample of 1006 respondents. The research examines the following questions: What are the …

EUROMETER survey 2022 Read More »