Justice, Freedom and Security

Recommendations for improving parliamentary oversight

The Parliamentary oversight of the intelligence and security services plays a pivotal role in monitoring the work of the intelligence and security sector services in North Macedonia. The Parliamentary oversight is directly implemented through its assigned working bodies as well as through plenary sessions of the Assembly. However, the system for parliamentary oversight is an …

Recommendations for improving parliamentary oversight Read More »

Rekomandime për përmirësimin e punës së mbikqyrjes parlamentare

Mbikqyrja parlamentare e shërbimeve të sigurisë dhe inteligjencës, luan rolin kryesor në kontrollimin e punës së shërbimeve të sigurisë dhe inteligjencës në Maqedoninë e Veriut. Sidoqoftë, sistemi i mbikqyrjes parlamentare është një labirint ligjor dhe institucional. Një nga arsyet kryesore për këtë pengesë është shpërndarja joefikase e mbikqyrjes së shërbimeve të sigurisë dhe inteligjencës midis …

Rekomandime për përmirësimin e punës së mbikqyrjes parlamentare Read More »

Këshilli për mbikqyrje qytetare – Infografiku

Këshilli për Mbikqyrje Qytetare (KMQ) i Maqedonisë së Veriut është një organ hibrid, i krijuar për të siguruar mbikqyrje demokratike të zbatimit të ndjekes së komunikimit nga shërbimet e sigurisë dhe inteligjencës. Ky organ i krijuar rishtas është frymëzuar nga modeli kroat i mbikqyrjes qytetare të shërbimeve të sigurisë dhe përbëhet nga përfaqësues të shoqatave qytetare …

Këshilli për mbikqyrje qytetare – Infografiku Read More »

Infographic – Council for civilian supervision

The council for civilian supervision of North Macedonia is a hybrid institution established with the sole goal to ensure a democratic oversight over the validity of administering the measures for communications surveillance of the intelligence and security sector services. This newly established body is based on the Croatian model of civil society oversight of the …

Infographic – Council for civilian supervision Read More »