LOADING

Type to search

јавни политики

ЕВРОМЕТАР е истражување преку кое ЕВРОТИНК традиционално го испитува мислењето на граѓаните за прашања поврзани со евроинтеграциите и довербата на...
Целта на овој документ е да даде преглед на креирањето на политиките во Република Македонија, односно на правилата кои го...
Триесети извештај од следењето на процесот на пристапување на Македонија во ЕУ.
Овој документ претставува надградба на „Предлогот за итни демократски реформи“, подготвен од група граѓански организации и експерти во почетокот на...