LOADING

Type to search

јавна администрација

Во публикацијата се пренесени наодите од истражувањето спроведено од ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии, а издавач е Македонска платформа...
Новата Стратегија за реформа на јавна администрација 2017-2022 е документ кој заедно со Акцискиот план 2017-2022 ги дава генералните насоки...
Овој документ претставува надградба на „Предлогот за итни демократски реформи“, подготвен од група граѓански организации и експерти во почетокот на...