LOADING

Type to search

тајни служби

Парламентарниот надзор на безбедносните и разузнавачки служби игра клучна улога во контролирање на работатата на безбедносните и разузнавачки служби во...
Потребата од независен демократски надзор врз работата на безбедносно-разузнавачките служби е condition sine qua non во едно демократско општество, какво...
Управувањето со разузнавањето беше поставено како еден од најважните приоритетина земјата од почетокот на коалициската Влада на премиерот Зоран Заев...
За време на мир, поимот „воено разузнавање“ за некои можеби претставува контрадикторен термин. Военото разузнавање е постојана проценка на можните...
Потребата од независен демократски надзор врз работата на безбедносно-разузнавачките служби е condition sine qua non во едно демократско општество, какво...