LOADING

Type to search

Пристапување кон ЕУ

Компаративна анализа на извештаите на Eвропската комисија 2008-2011
Оваа публикација е објавена под насловот “The Lisbon Treaty – 10 easy-to-read fact sheets” од страна на фондацијата Роберт Шуман...
Ако сите граѓани и политичките сили се согласни во едно – членството на Македонија во ЕУ; Ако здобивањето со статус...
Македонија тргна на патот кон членство, кој пред сè е вежба за изградба на доверба. Реформирањето за членство во ЕУ...
Република Македонија во декември 2005 година од Советот на Европската унија доби статус на држава кандидат и влезе во нова...
По настаните од 24 декември 2012 година политичката криза во Македонија достигна кулминација и ги изнесе на виделина слабостите на...
На 31 јануари 2015 година, во Македонија започна нова, најтешка фаза од најдлабоката политичка криза со која државата се соочила...
Оваа брошура е изработена за потребите на проектот „Акција за Европа“, реализиран во партнерство со Фондацијата Инстиут отворено општество –...
Овој бриф за јавна политика го третира проширувањето на ЕУ и неговиот ефект врз сиромаштијата во државите пристапнички. Проширувањето на...