LOADING

Type to search

Компаративна анализа

Компаративна анализа 2010-2013 И оваа година направивме компаративна анализа на извештаите за напредокот на Република Македонија односно на забелешките и...
Компаративна анализа 2009-2012 Оваа компаративна анализа на извештаите за напредокот на Република Македонија дава преглед на забелешките и проблемите нотирани...
Компаративна анализа 2008-2011 Оваа компаративна анализа на извештаите за напредокот на Република Македонија дава преглед на забелешките и проблемите нотирани...
Десетта година по ред Фондацијата отворено општество- Македонија (ФООМ) и ЕВРОТИНК – Центарот за европски стратегии подготвуваат компаративна анализа на...
Осма година по ред Фондацијата отворено општество- Македонија (ФООМ) и Македонскиот центар за европско образование (МЦЕО) подготвуваат компаративна анализа на...
КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАИТЕ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА 2012-2015
Компаративна анализа на извештаите од Европската комисија за напредокот на Република Македонија (2011-2014).
Компаративна анализа на извештаите на европската комисија 2010-2013
Компаративна анализа на извештаите на Eвропската комисија 2008-2011