LOADING

Type to search

Инфографик

Евротинк подготви препораки за подобрен цивилен надзор над разузнувањето и безбедносниот сектор. Истите се прикажани во инфографикот подолу.
Резултатите од анкетното истражување за телекомуникациските услуги и работата на АВМУ се визуелно претставени на интерактивниот инфографик.
Повеќе од половина од испитаниците на анкетата на Стелар, спроведена по нарачка на ЕвроТинк, изразиле задоволство со квалитетот на медиумските...
Задоволството со квалитетот на телекомуникациските услуги останува на високо ниво, покажува анкетата на stellar-research. mk, спроведена во февруари 2020 година,...
Мнозинството испитаници сметаат дека на пазарот на телекомуникациски услуги нема доволно конкуренција. Овие податоци се во согласност со податоците добиени...
Дали има потреба од трет мобилен оператор? Повеќе од половина од граѓаните сметаат дека тоа потребно. Македонија имаше три мобилни...