Финален извештај за имплементацијата на меѓународниот проект „Справување со нелиберални-евроскептични наративи оддолу“

Подготвителни активности: во активностите беа вклучени 12 учесници, од кои 3 учесници од Италија, 2 учесници од Полска, 2 учесници од Словенија и 5 учесници од Северна Македонија. Локација / датуми: Скопје, Северна Македонија и онлајн, на 22-23 април 2021 година Краток опис: овие активности се состоеја од 5 онлајн сесии во кои проектните партнери …

Финален извештај за имплементацијата на меѓународниот проект „Справување со нелиберални-евроскептични наративи оддолу“ Read More »