LOADING

Type to search

Европски политики

Предмет на разгледување во овој текст е издршката на децата, што претставува законска обврска на родителите, без оглед на тоа...
Инвестициите во образованието, истражувањето и иновациите треба значително да се зајакнат, но првенствено потребно е да се обезбеди ефикасност на...
Четврти периодичен мониторинг извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (АВМУ) и Агенцијата за електронски комуникации...
Евротинк – Центар за европски стратегии, НВО Инфоцентар, Транспарентност Македонија и Хелсиншкиот комитет за човекови права, го презентира првиот периодичен...
Главна цел на оваа анализа е да одговори на прашањето: „Дали и колку РКЕ ја врши задачата на независно регулаторно...
Овој документ за јавна политика ја анализира тековната ситуација со пристапувањето на Македонија во ЕУ. При анализата на процесот, документот...
Во публикацијата се пренесени наодите од истражувањето спроведено од ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии, а издавач е Македонска платформа...
Евротинк – Центар за европски стратегии, НВО Инфоцентар, Транспарентност Македонија и Хелсиншкиот комитет за човекови права, го презентира четвртиот мониторинг...
Оваа брошура треба да им обезбеди на граѓаните основни информации за Европската унија и нејзините заеднички политики и притоа да...