LOADING

Type to search

About us

ЕвроТинк

ЕВРОТИНК е невладина, непрофитна, неполитичка, тинк-тенк организација основана во септември 2002 година.

ЕВРОТИНК го поддржува пристапувањето на Македонија во ЕУ и европеизацијата на општеството преку професионална обука и советување, развој на јавни политики засновани на докази, регионална соработка и застапување за промени.

Почнувајки од 2007 година, ЕВРОТИНК го смени својот фокус од институт за обука во тинк-тенк организација со надеж дека ќе го намали очигледниот недостиг на експертиза во земјата во полето на креирање јавни политики засновани на докази кои се во линија со политиките на ЕУ.

ЕВРОТИНК го следи процесот на пристапување и работи на четири програми.