Водич – Зошто преговори

Времеплов – МК и ЕУ

Краток хронолошки преглед на пристапниот процес на РС Македонија во ЕУ   Стратешката определба на РС Македонија да стане дел од ЕУ датира од 1991 година, односно од осамостојувањето. Тогаш започнува и процесот на постепена интеграција преку преземање напори за приближување и усогласување во различни конкретни области, но и начелно прифаќање на европските вредности, принципите …

Времеплов – МК и ЕУ Read More »

Мотиви за членство во ЕУ

Вредности на  Европската Унија Човечко достоинство Човечкото достоинство е неприкосновено. Таа мора да се почитува, заштитува и конституира врз вистинската основа на основните права. Слобода Слободата на движење им дава право на граѓаните да се движат и да живеат слободно во рамките на Унијата. Индивидуалните слободи како што се почитување на приватноста, слободата на мислата, …

Мотиви за членство во ЕУ Read More »

Scroll to Top