Водич – НВО во преговори

Компаративни искуства

Пристапните преговори немаат определено времетраење, односно зависат од подготвеноста на земјата кандидат и објективната исполнетост на критериумите за членство, но и од подготвеноста на ЕУ, односно политичката воља на земјите членки да одобрат пристапување на нови држави. Според Стратегијата за проширување на Европската комисија објавена во февруари 2018 година, пристапниот процес е сложен и долгорочен, …

Компаративни искуства Read More »

Scroll to Top