Водич – Кој преговара

Улогата на ЕУ институциите

Европската комисија и земјите членки преку билатерални состаноци го оценуваат степенот на подготовка на земјата кандидат, при што ги идентификуваат потенцијалните проблематични аспекти и ги осознааваат идните планови на земјата по области, особено во однос на најактуелните прашања (билатерален скрининг)[1]. Врз основа на скринингот, ЕК подготвува извештај кој содржи: објаснување на европското аки во поглавјето; …

Улогата на ЕУ институциите Read More »

Scroll to Top