Публикации

Македонија и Бугариjа – Толку блиски, а сепак толку далечни

Бугарското „не“ за почетокот на преговорите со Македонија во декември 2012 (не)оправдано изненади многумина во Македонија, особено поради фактот дека од 2008 година медиумите постојано известуваат дека Бугарија размислува за условување на пристапувањето на Македонија со подобрување на билатералните односи.

Квалитетот на работните места кои ги нудат компаниите основани во ТИРЗ

Целта на овој документ е да се престави начинот на функционирање на ТИРЗ во Република Македонија кој претставува точка на раздвојување со економскиот развој својствен на државите членки на ЕУ. Квалитетот на вработувањата во ТИРЗ не е димензија при кроењето на јавните политики поврзани со ТИРЗ. Затоа, потребно е подетално разработување на политиките за создавање …

Квалитетот на работните места кои ги нудат компаниите основани во ТИРЗ Read More »

Шанси и замки на преговарачкиот процес

На 31 јануари 2015 година, во Македонија започна нова, најтешка фаза од најдлабоката политичка криза со која државата се соочила во изминатите, речиси, 24 години независност и самостојност. Овој коментар на Македонскиот центар за европско образование доаѓа во моменти кога третата рунда разговори меѓу власта и опозицијата (четирите најголеми политички партии во Македонија) под покровителство …

Шанси и замки на преговарачкиот процес Read More »

Пристапување на Европската Унија: За што ќе преговараме?

Оваа брошура е изработена за потребите на проектот „Акција за Европа“, реализиран во партнерство со Фондацијата Инстиут отворено општество – Македонија (ФИООМ) и Младинскиот образовен форум (МОФ), кој предвидува промоција на ЕУ на локално ниво преку дебати и обуки. Целта на брошурата е да го запознае просечниот македонски граѓанин за реформите во Република Македонија, кои …

Пристапување на Европската Унија: За што ќе преговараме? Read More »

Подарокот од Бахус – Вино

Европската унија како светски лидер во производството, консумацијата, извозот и увозот на вино. Развивање на економски одржлив процес за интегрирано управување со отпадот од винската индустрија: производство на природни производи со особено значење за здравјето и производството на органско ѓубриво.

Да зборуваме за животната средина

Потребата од заштита на животната средина и од обезбедување на квалитетен живот на граѓаните на ЕУ, обезбедување правилно функционирање на единствениот европски пазар, како и вградување на принципот на одржлив развој во постојното законодавство доведе до засиленасоработка во секторот, а подоцна и до развивање на заедничка еколошка политика. Еколошката политика повеќе не е споредниот колосек, …

Да зборуваме за животната средина Read More »

Пристапувањето во ЕУ и сиромаштијата во Македонија

Овој бриф за јавна политика го третира проширувањето на ЕУ и неговиот ефект врз сиромаштијата во државите пристапнички. Проширувањето на ЕУ се смета дека е моќна алатка за намалување на сиромаштијата во земјите што пристапуваат.Од членството во ЕУ се очекува да донесе интензивирани капитални приливи и трговски размени за земјите кои пристапуваат, подобрување на институционалниот …

Пристапувањето во ЕУ и сиромаштијата во Македонија Read More »

Ветувања, ветувања

Најмоќната политичка алатка која гарантира стабилност и безбедност на земјите/регионите и спречува конфликти е проширувањето на ЕУ. На сегашниот процес на проширување му недостига политичка волја и држави-членки кои ќе лобираат. Дебатата за заморот на проширувањето наспроти заморот на пристапувањето ја прави ЕУ да изгледа како Бермудскиот триаголник – колку повеќе ѝ се приближувате, толку …

Ветувања, ветувања Read More »

Милиметар поблизу до преговори

Овој информативен документ, (Insight Paper) нема да препорачува решенија за профилот на главниот македонски преговарач, ниту пак ќе застапува концепт за улогата на Собранието, или модел на граѓанско инволвирање во преговорите за пристапување во членство во Европската Унија. Идејата на документот, како што вели и неговото име, е да ги информира граѓаните и да помогне …

Милиметар поблизу до преговори Read More »