LOADING

Type to search

Следење на процес на интеграции

Прирачникот за новинари ги содржи главните информации и знаења што новинарите треба да ги имаат со цел ефективно да известуваат...
Во рамките на проектот „Медиумите за ЕУ“ беше подготвен само-евалуациски прашалник наменет за медиумските професионалци со цел да се утврдат...