LOADING

Type to search

Ethnic minority integration school hub Проект ХУБ

Клучни информации за проектот

Донатор

Еразмус +, Стратегиски партнерства, Клучна акција 2 Соработка за иновации и размена на добри практики.

Временска рамка на спроведување

септември 2018 – февруари 2020

Општа цел на проектот

Создавање и развивање меѓусекторска мрежа за споделување и пренос на добри практики во спречувањето на рано напуштање на училиштата од страна на учениците од ранливите групи.

Трета краткорочна мобилност во Мадрид, Шпанија

Од 18 до 23 септември во Мадрид, Шпанија се одржа третата краткорочна мобилност – меѓународна активност за учење , во…