LOADING

Type to search

Кој ги следи оние кои не следат: кон отчетни безбедносни служби во Западен Балкан

Клучни информации за проектот

Донатор

Европски фонд за Балканот

Временска рамка на спроведување

март 2019 – декември 2019

Општа цел на проектот

Придонесување кон превенција и пресврт на веќе идентификуваните трендови на заробување на државата во Северна Македонија, Црна Гора и Србија преку зајакнување на отчетноста и демократско управување со разузнавачките служби.

Специфични цели на проектот

Идентификување недостатоците во рамките на политиката за проширување во однос на работата на разузнавачките служби и да развие одредници во оваа област врз основа на компаративна анализа со цел истите да бидат вклучени во процесот на проширување.

Зошто реформата на безбедносните служби треба да биде дел од пристапните преговори со ЕУ

На 4 јуни 2016 год. во Белград се одржа настанот „Зошто реформата на безбедносните служби треба да биде дел од…