LOADING

Type to search

Регионална интеграција

Оваа програма опфаќа: 1) усогласување на билатералните односи на земјата со соседните држави членки на ЕУ; 2) учество и промовирање на алатки за продлабочување на регионалната соработка кои се комплементарни на процесот на проширување, како што се Берлинскиот Процес, иницијативата за креирање на Регионална економска област итн., и 3) билатерални и мултилатерални политички, економски, сигурносни и други форми на соработка меѓу земјите од Балканот и Југоисточна Европа.

 

Во време на замор од проширување, намалена поддршка кај граѓаните на ЕУ за проширувањето на Унијата, и демократско лизгање во некои од земјите кои се во процес на пристапните преговори, земји-членки поведоа неколку иницијативи. ЕВРОТИНК ќе продолжи да ги поддржува ваквите иницијативи преку организирање на форуми за регионални ГО, вмрежувања, истражувања и заеднички застапувања со партнери од регионот.

Врски помеѓу граѓанските општества: Северна Македонија и Бугарија

Целта на проектот „Врски помеѓу граѓанските општества: Северна Македонија и Бугарија“ беше насочена кон градење доверба, спречување конфликти и олеснување...

Медиумите – еден од клучните елементи во односите меѓу Северна Македонија и Бугарија

Евротинк - Центар за европски стратегии беше домаќин на третата кафе дебата во рамките на проектот: „Поврзување на граѓанските општества:...

ПОГЛЕД НА ДОГОВОРА ЗА ПРИЯТЕЛСТВО, ДОБРОСЪСЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

Договорът за приятелство между България и Македония, първоначално предназначен за насърчаване на по-тесни връзки, вместо това доведе до непредвидени последици...

BASHKËPUNIMI EKONOMIK MAQEDONO-BULGAR IMUN NDAJ MARRËDHËNIEVE NDËRFQINJËSORE

Pasqyrim i shkurtër i marrëdhënieve maqedono-bullgare dhe potencialet e zhvillimit të tyre.  Autor i analizës është Prof. dr. Borçe Trenovski,...

МАКЕДОНСКО-БЪЛГАРСКО ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИМУННО КЪМ МЕЖДУСЪСЕДСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ

Кратък преглед на македоно-българските отношения и потенциала за развитието им Автор: проф. д-р Борче Треновски, Стопански факултет – Скопие, Университет...

Евротинк кафе дебата: „Заеднички визии, заеднички предизвици: односите меѓу Северна Македонија-Бугарија низ призмата на младите“

На 4ти септември 2023 година, Евротинк – Центар за европски стратегии ја одржа втората Евротинк кафе дебата насловена: „Заеднички визии,...

Одржани три тематски работилници за транспарентност и отчетност на механизмите за контрола над работата на полицијата

На 20, 21 и 27 јуни Евротинк одржа три тематски работилници за подобрување на транспаретноста и отчетноста во работата на…

Унапредување на прекуграничната соработка на граѓанското општество во Северна Македонија и Бугарија

Од 28-ми до 30-ти јуни, 2023, Евротинк - Центарот за Европски Стратегии организираше работилница насловена: „Унапредување на прекуграничната соработка на...

Евротинк кафе дебатa: „Улогата на граѓанското општество во односите меѓу Севeрна Македонија и Бугарија”

На 12 мај 2023 година, Евротинк - Центарот за европски стратегии го одржаа почетниот јавен настан Евротинк кафе дебата, насловена:...

Перцепции и ставови на граѓаните за полицијата во 2022

ЕВРОТИНК – Центарот за европски стратегии веќе 20 години го следи, го набљудува, го анализира и го поддржува пристапувањето на...

Евротинк ја одржа завршната конференција „Демистифицирање на (не) соседските односи на патот кон ЕУ“

Во првиот панел: „Улогата на ЕУ во односите на Северна Македонија и Бугарија” се обратија: Н.Е. г. Јарослав Лудва, амбасадор…

Online session “Demystification of disinformation and hate speech: The case of North Macedonia and Bulgaria” realized

Eurothink-Center for European Strategies, together with the NGO Infocenter, organized two online sessions on the topic: “Demystifying Disinformation and Hate…

Социологически доклад относно отношенията между Република Северна Македония и Република България

Автор: проф. д-р Татяна Стояноска Иванова, Институт по социология, Философски факултет, Университет „Св. Кирил и Методий“ Скопие Социологическият доклад относно…

Одржана онлајн-сесија „Демистифицикација на дезинформации и говор на омраза: Случајот на Северна Македонија и Бугарија”

Во првата сесија насловена „ Преглед на дезинформации и говор на омраза во Северна Македонија и Бугарија” се обратија: г….

Преглед на протестите и клубовете като антипод на културното съревнование между нациите

Автор: Мариглен Демири, изследвач Отношенията между Република Северна Македония и Република България през последните години са доста обтегнати и имат…

ANALIZË E MARRËDHËNIEVE MAQEDONO-BULLGARE

Autor: Prof. dr. Marjan Gjurovski, Fakulteti Filozofik, Shkup – UKIM Kur bëhet fjalë për sigurinë dhe stabilitetin ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut…

NUK KA ZGJIDHJE TJETËR APO KJO NUK ËSHTË ZGJIDHJE? DREJT NARRATIVAVE POLITIKE DOMINUESE NË KONTESTIN MAQEDONO-BULLGAR

Autor: Kire Vasilev, politolog Të gjithë janë dakord se zgjidhja e çështjeve të hapura me fqinjët do të përmirësojë zhvillimin…

НЕ СЪЩЕСТВУВА ЛИ ДРУГО РЕШЕНИЕ, ИЛИ ТОВА НЕ Е РЕШЕНИЕ? КЪМ ДОМИНИРАЩИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ НАРАТИВИ В МАКЕДОНО-БЪЛГАРСКИЯ СПОР

Автор : Кире Василев, политолог Всички са съгласни, че решаването на откритите въпроси със съседите ще подобри регионалното политико-икономическо развитие и…

IT DEPENDS ON COMMUNICATION

Author: Bojan Kordalov, Senior communication expert “The economic relations do not go hand in hand with the political ones between…

NDJESHMËRIA POZITIVE E NJË PROPOZIMI QË ZHBLLOKOI PROCESIN E INTEGRIMEVE

Autor: Lorik Idrizi -BIRC Në mozaikun e madh të integrimeve të shtetit dhe të ardhmes evropiane qytetarët shqiptarë të Maqedonisë…

RISHIKIM I PROTESTAVE DHE KLUBEVE SI ANTIPOD I GARËS KULTURORE MIDIS KOMBEVE

Autor: Mariglen Demiri, hulumtues Marrëdhëniet ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Bullgarisë vitet e fundit kanë qenë mjaft…

ПОЛОЖИТЕЛНОСТТА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО, КОЕТО ОТКЛЮЧИ ПРОЦЕСА НА ИНТЕГРАЦИИ

Автор: Лорик Идризи -БИРС В голямата мозайка на интеграцията на държавата и европейското бъдеще албанските граждани на Северна Македония, макар…

REFERIM DREJT MARRËVESHJES SË MIQËSISË, FQINJËSISË SË MIRË DHE BASHKËPUNIMIT NDËRMJET REPUBLIKËS SË BULLGARISË DHE REPUBLIKËS SË MAQEDONISË *

Autor: Doc. dr. Marijana Nikollova Stamova Instituti i Ballkanistikës me Qendër për trakologji pranë Akademisë së Shkencave të Bullgarisë Sofje,…

Is there no other solution or is this not a solution? Towards the dominant political narratives in the Macedonian-Bulgarian dispute

Author: Kire Vasilev, political scientist Everyone agrees that solving open issues with neighbors will improve regional political-economic development and contribute…

A REVIEW OF PROTESTS AND CLUBS AS AN ANTIPODE OF CULTURAL COMPETITION BETWEEN NATIONS

Author: Mariglen Demiri, researcher The relations between the Republic of North Macedonia and the Republic of Bulgaria in recent years…

ЗАВИСИ ОТ ОБЩУВАНЕТО

Изготвил: Боян Кордалов, комуникационен експерт, магистър по връзки с обществеността „Икономиката не следва политическите отношения между нашите страни“ – това…

НЕ ПОСТОИ ДРУГО РЕШЕНИЕ ИЛИ ОВА НЕ Е РЕШЕНИЕ? КОН ДОМИНАНТНИТЕ ПОЛИТИЧКИ НАРАТИВИ ВО МАКЕДОНСКО-БУГАРСКИОТ СПОР

Aвтор: Кире Василев, политиколог Сите се согласни дека решавањето на отворените прашања со соседите ќе го подобри регионалниот политички-економски развој и…

ОГЛЕД ЗА ПРОТЕСТИТЕ И КЛУБОВИТЕ КАКО АНТИПОД НА КУЛТУРНИОТ НАТПРЕВАР МЕЃУ НАРОДИТЕ

Aвтор: Мариглен Демири, истражувач, Евротинк-Центар за европски стратегии Односите на Република Северна Македонија и Република Бугарија во последниве години се доста…

Analizë sociologjike e marrëdhënieve ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Bullgarisë

Autor: Prof. dr. Tatjana Stojanoska Ivanova, Instituti i Sociologjisë, Fakulteti Filozofik, Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi” Shkup Diskursi sociologjik për…

Анализ на македоно-българските отношения

Aвтор: проф. д-р Марян Гюровски, Философски факултет, Университет „Св. Кирил и Методий“ – Скопие Когато става дума за сигурността и…