LOADING

Type to search

За реформите во безбедносно-разузнавачкиот сектор

Клучни информации за проектот

Донатор

ДЦАФ – Програма за реформи во разузнавачкиот сектор (2017-2021)

Временска рамка на спроведување

март 2020 – jуни 2021

Општа цел на проектот

Проектот За реформите во безбедносно-разузнавачкиот сектор има за цел да ги: 1) анализира текот на системски промени и реформи кои се случуваат во безбедносно-разузнавачкиот сектор и 2) доближи до стручната и општата јавност статусот на и потребата од конкретни системски промени кои го јакнат и демократизираат работењето на безбедносно разузнавачките тела.

Специфични цели на проектот

1. Публикување на едукативни текстови за реформата на
разузнавачко- безбедносниот апарат
2. Анализа на политики и состојби во разузнавачко- безбедносниот сектор
3. Изработка на информативни материјали наменети за едукација и подигнување на степенот на информираност во врска со конкретни аспекти на разузнавачко- безбедносниот сектор

Одржана #ЕВРОТОК сесија со Зоран Ангеловски, директор на Оперативно-техничката агенција

На 12 октомври 2022, ЕВРОТИНК-Центар за европски стратегии во соработка со Женевскиот центар за управување со безбедносниот сектор (DCAF) организираше…

Едукативно – дебатна сесија (Еуроток)

На 6 јули 2022 година, Евротинк – Центар за европски стратегии во соработка со Женевскиот центар за управување со безбедносниот…

Инфографик- препораки за подобрување на работата на парламентарниот надзор

Парламентарниот надзор на безбедносните и разузнавачки служби игра клучна улога во контролирање на работатата на безбедносните и разузнавачки служби во…

Инфографик: препораки за парламентарен надзор над разузнувањето и безбедноста?

Евротинк подготви препораки за подобрен цивилен надзор над разузнувањето и безбедносниот сектор. Истите се прикажани во инфографикот подолу.

ПАРЛАМЕНТАРЕН НАДЗОР ВРЗ БЕЗБЕДНОСНО-РАЗУЗНАВАЧКИТЕ СЛУЖБИ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Потребата од независен демократски надзор врз работата на безбедносно-разузнавачките служби е condition sine qua non во едно демократско општество, какво…

#EUROTALK со Виктор Димовски – Директор на Агенција за национална безбедност

ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии, во рамки на „Програмата за реформи во разузнавачкиот сектор во Северна Македонија (2017-2020)“ реализираше…

Завршна конференција на ЕВРОТИНК и DCAF

Денес, во хотелот “Double Tree by Hilton” се одржа завршна конференција организирана од страна на ЕВРОТИНК – Центар за европски…

Брифинг за медиумите – Реосмислување на демократскиот надзор над безбедносните и разузнавачките служби

Денес, во очи на утрешната конференција со претставници на разузнавачките и безбедносни служби во С. Македонија, на новинарите им овозможивме…

ПРЕОСМИСЛУВАЊЕ НА ДЕМОКРАТСКИОТ НАДЗОР НАД БЕЗБЕДНОСНИТЕ И РАЗУЗНАВАЧКИТЕ СЛУЖБИ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Управувањето со разузнавањето беше поставено како еден од најважните приоритетина земјата од почетокот на коалициската Влада на премиерот Зоран Заев…

ДЕМИСТИФИКАЦИЈА НА ВОЕНОТО РАЗУЗНАВАЊЕ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

За време на мир, поимот „воено разузнавање“ за некои можеби претставува контрадикторен термин. Военото разузнавање е постојана проценка на можните…

СТРУЧНА И КОМПЕТЕНТНА СОБРАНИСКА СЛУЖБА ЗА ПОКВАЛИТЕТЕН ПАРЛАМЕНТАРЕН НАДЗОР

Потребата од независен демократски надзор врз работата на безбедносно-разузнавачките служби е condition sine qua non во едно демократско општество, какво…

#EUROTALK – Средба на граѓанските организации со Заменик директорот на Агенција за разузнавање

На 18 февруари 2021 год. ЕВРОТИНК – Центарот за европски стратегии одржа уште една од едукативно-дебатните сесии #EUROTALK за време на кој…