LOADING

Type to search

Со критичко мислење до граѓани со медиумска умешност - КриТинк

Клучни информации за проектот

Донатор

Делегација на ЕУ во Скопје

Временска рамка на спроведување

јануари 2018 – јуни 2021

Општа цел на проектот

Промоција на медумската писменост како основа за зачувување на правото на граѓаните да имаат различни мислења, преку стимулирање на култура за критичко мислење, плурализам на мислења и демократски вредности.

Активности

1. Развивање на функционална веб платформа како централна точка за информации за граѓанските организации и институциите;
2. Спроведување на истражување кое ќе го мери граѓанското вклучување и учество;
3. Организација на настани и јавни консултации;
4. Мониторинг на работата на секторските работни групи, преку изработка на анализи и извештаи;
5. Подготовка на визуелизации на клучните заклучоци од работата на секторските работни групи со цел подобро информирање на граѓаните за процесот;
6. Подготовка на видео материјали едукативни видеа, туторијали и слично;
7. Подготовка на декларација за транспарентност во процесот на преговори;
8. Овозможување на стриминг на седниците на Советот за соработка помеѓу Владата на Република Македонија и граѓанскиот сектор;
9. Организација на годишни конференции на тема учество на граѓанското општество во креирање и спроведување на секторски политики.

Прирачник за медиумска писменост

Преземи

ПОВИК за избор на експерт-истражувач во рамките на проектот Со критичко мислење до граѓани со медиумска умешност – КриТинк (Critical Thinking for Mediawise Citizens – CriThink / IPA/2017/393-851)

1. Цел на повикот Проектот Со критичко мислење до граѓани со медумска умешност – КриТинк (Critical Thinking for Mediawise Citizens –…

ОГЛАС ЗА РАБОТА: Позиција: ПРОЕКТЕН КООРДИНАТОР

Име на проектот Со критичко мислење до граѓани со медиумска писменост – КриТинк  Проект бр.  IPA/2017/393-851 Име на позиција Проектен координатор…

Барање за апликации – Грантови за граѓански организации во рамки на проектот КриТинк

Проектот „Со критичко мислење до граѓани со медиумска умешност – КриТинк“ објавува: Повик за поддршка на локални граѓански организацииРок за…