LOADING

Type to search

Мониторинг на ефикасноста, ефективноста, транспарентноста и одговорноста на регулаторните тела за медиумите - PROformance Watch II

Клучни информации за проектот

Донатор

Министерство за надворешни и работи на Комонвелтот – Британска амбасада во Скопје

Временска рамка на спроведување

јуни 2018 – март 2020

Општа цел на проектот

Проектот ќе има за цел да го зголеми нивото на доверба на јавноста и познавање на регулаторните тела од медиумската сфера (Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Агенција за електронски комуникации). Програмата цели кон подобрување на нивните перформанси, ефективност,  транспарентност и отчетност преку внимателно следење на нивната работа, нудејќи препораки за подобрување.

Активности

1) Квартални извештаи за работата на двете регулаторни и надзорни државни тела, широко распространети во јавност, подобрување на перформансите и транспарентноста на нивната работа.
2) Специфични препораки развиени за двете регулаторни тела за да се идентификуваат блокадите и можностите за подобрување на институционалните перформанси
3) Јавни кампањи, алатки за видливост и иницијативи за застапување имплементирани за поддршка на промени во јавните политики.

Анализа на поставеноста, перформансите и предизвиците во работењето на АЕК

Ова истражување се прави во рамките на проектот „Мониторинг за ефикасноста, ефективноста, транспарентноста и одговорноста на регулаторните тела АВМУ и…

Шести периодичен извештај за работата на АВМУ и АЕК

Шести периодичен извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (АВМУ) и Агенцијата за електронски комуникации (АЕК)…

Интерактивен инфографик за телекомуникациските услуги и работата на АВМУ

Резултатите од анкетното истражување за телекомуникациските услуги и работата на АВМУ се визуелно претставени на интерактивниот инфографик.

Петти периодичен извештај за работата на АВМУ и АЕК (септември – декември 2019)

Петти периодичен мониторинг извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (АВМУ) и Агенцијата за електронски комуникации…

Презентација на Петтиот мониторинг извештај за работата на АВМУ и АЕК и дискусија за предностите и негативностите на 5г технологијата

Евротинк – Центар за европски стратегии, НВО Инфоцентар, Транспарентност Македонија и Хелсиншкиот комитет за човекови права, на 14ти февруари, го…

ТРЕТ ПЕРИОДИЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АВМУ И АЕК – јануари – април 2019

Трет периодичен мониторинг извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (АВМУ) и Агенцијата за електронски комуникации…

Расте препознатливоста на АВМУ и АЕК, но довербата во независноста кај двете Агенции има загрижувачки, речиси двојно опаѓачки тренд

Колку граѓаните се запознаени со работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (АВМУ) и Агенцијата за електронски комуникации…

Втор периодичен извештај за работата на АВМУ и АЕК – октомври-декември 2018

Втор периодичен мониторинг извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (АВМУ) и Агенцијата за електронски комуникации…

Прв периодичен извештај за АВМУ и АЕК

Евротинк – Центар за европски стратегии, НВО Инфоцентар, Транспарентност Македонија и Хелсиншкиот комитет за човекови права, го презентира првиот периодичен…

Анализа на работата на Регулаторната комисија за енергетика

Главна цел на оваа анализа е да одговори на прашањето: „Дали и колку РКЕ ја врши задачата на независно регулаторно…

Завршен извештај за работата на АВМУ и АЕК

Евротинк – Центарот за европски стратегии, во соработка со НВО Инфоцентар, Транспарентност Македонија и Хелсиншкиот комитет за човековите права на…

Петти квартален извештај за работата на АВМУ и АЕК

Евротинк – Центар за европски стратегии, НВО Инфоцентар, Транспарентност Македонија и Хелсиншкиот комитет за човекови права, го презентира петтиот мониторинг…