LOADING

Type to search

Граѓаните за европски реформи

Клучни информации за проектот

Донатор

Фондација Отворено општество – Македонија

Временска рамка на спроведување

јануари 2019 – јуни 2020

Општа цел на проектот

Придонесување кон забрзан процес на пристапување во Европската унија и суштинска европеизација преку поддршка на реформските процеси, набљудување, како и анализа на интегративниот процес и учеството на засегнатите страни.

Специфични цели на проектот

(1) Да се набљудува целокупниот напредок во ЕУ интегративниот процес, преку создавање податоци, давање препораки и вршење притисок врз властите, да се потсетуваат дека реформите служат на јавниот интерес
(2) Да се зајакне капацитетот и да се зголеми знаењето на граѓанските организации и администрацијата за прашања поврзани си институционалната структура на ЕУ и клучните политички процеси, за процесот на преговори и за правото на ЕУ во областите судство, борба против корупција и анти-дискриминација
(3) Да се демистифицира процесот на евроинтеграциите преку создавање и споделување информации кои ќе го подобрат знаењето на граѓаните и ќе им овозможат да ги разберат придобивките од пристапувањето со што ќе се влијае на градењето на поддршка за процесот. 2.4. Да се набљудува и оцени ефектот од воспоставениот структуриран дијалог на владата со граѓанското општество, како механизам за учество на засегнатите страни.

Македонските студенти ќе бараат членство во Европската студентска унија

Автор: Габриела Лескова   Македонските студенти ќе бараат членство во Европската студентска унија   Европската интеграција е стремеж и на…

Одржана петтата Школа за европска политика насловена како „Градење на комуникациски стратегии за евроинтеграции во време на неизвесност и дезинформации”

На 2-ри и 3-ти декември 2019 год. се одржа петтата Школа за европска политика организирана ЕВРОТИНК – Центар за европски…