LOADING

Type to search

Граѓаните за европски реформи

Клучни информации за проектот

Донатор

Фондација Отворено општество – Македонија

Временска рамка на спроведување

јануари 2019 – јуни 2020

Општа цел на проектот

Придонесување кон забрзан процес на пристапување во Европската унија и суштинска европеизација преку поддршка на реформските процеси, набљудување, како и анализа на интегративниот процес и учеството на засегнатите страни.

Специфични цели на проектот

(1) Да се набљудува целокупниот напредок во ЕУ интегративниот процес, преку создавање податоци, давање препораки и вршење притисок врз властите, да се потсетуваат дека реформите служат на јавниот интерес
(2) Да се зајакне капацитетот и да се зголеми знаењето на граѓанските организации и администрацијата за прашања поврзани си институционалната структура на ЕУ и клучните политички процеси, за процесот на преговори и за правото на ЕУ во областите судство, борба против корупција и анти-дискриминација
(3) Да се демистифицира процесот на евроинтеграциите преку создавање и споделување информации кои ќе го подобрат знаењето на граѓаните и ќе им овозможат да ги разберат придобивките од пристапувањето со што ќе се влијае на градењето на поддршка за процесот. 2.4. Да се набљудува и оцени ефектот од воспоставениот структуриран дијалог на владата со граѓанското општество, како механизам за учество на засегнатите страни.

Одржана петтата Школа за европска политика насловена како „Градење на комуникациски стратегии за евроинтеграции во време на неизвесност и дезинформации”

На 2-ри и 3-ти декември 2019 год. се одржа петтата Школа за европска политика организирана ЕВРОТИНК – Центар за европски…