LOADING

Type to search

Вертикално спротивставување на нелегална сеча во Северна Македонија

Клучни информации за проектот

Донатор

Амбасада на Канада во Србија, Канадскиот фонд за локални
иницијативи

Временска рамка на спроведување

јуни 2021 – февруари 2022

Општа цел на проектот

Општата цел на овој проект е мапирање на формите на криминал во однос на нелегалната сеча како еколошки криминал и анализа на институционалните капацитети во насока на справување со истиот. Отчетноста на владата и институциите претставува своевидна цел на овој проект во однос на подобрувањето на институционалните капацитети за справување со нелегалната сеча и преземените активности за време на 2021 година.

Специфична цел на проектот

Специфична цел на проектот е да ја подигне свесноста кај граѓаните и институциите во врска со последиците од нелегалната сеча како форма на еколошки криминал и да ја потенцира потребата од спречување на дефорестацијата како своевиден директен причинител на климатските промени.

Активности

1. Спроведување на анализа и изработка на извештај за градовите Прилеп, Струмица, Гевгелија и Велес, на три јазици (македонски, албански и англиски);
2. Изработка на 3 визуелни продукти;
3. Одржување на почетна и завршна конференција;
4. Активна медиумска и онлајн кампања за подигање на свеста со над 25 објави поврзани со нелегалната сеча;
5. Почетна и завршна конференција

Истоштени шуми – мапирање на криминал во форма на бесправна сеча

Истражувањето од 2020 година со наслов: „Пустошење на нашата иднина: форми/модели на организиран криминал во бесправната сеча во Република Северна Македонија“, објавено…

Интервју со Димитар Николовски – Извршен Директор на Евротинк – Центар за Европски Стратегии: Во странство потпишуваме договори, на терен уништувањето на шумите продолжува

Проследете го интервјуто со Димитар Николовски – Извршен Директор на Евротинк – Центар за Европски Стратегии, во кое зборува за…

„Справување со заканите против шумите: Институционални капацитети“

На 7 октомври, 2021г. Центарот за Европски Стратегии- Евротинк – Скопје ја организираше јавната дискусија насловена “Справување со заканите против…

Пустошење на нашата иднина: форми/модели на организиран криминал во бесправната сеча во Република Северна Македонија

Со задоволство ве информираме дека ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии денес го објави истражувањето „Пустошење на нашата иднина: форми/модели…

Шумите се на удар!

https://www.youtube.com/watch?v=cUgLXgAf4W4&t=1s