LOADING

Type to search

РЕАГИРАЈ! Твоите права не треба да бидат предмет на злоупотреба

Анализа на јавни политики ЕУ за граѓаните, активно граѓанство и јавен интерес Ние & Јавност Подобрување на отчетноста и транспарентноста на полицијата во Република Северна Македонија Подобрување на отчетноста и транспарентноста на полицијата во Република Северна Македонија Правда, слобода и безбедност Публикации

РЕАГИРАЈ! Твоите права не треба да бидат предмет на злоупотреба

Share

Во рамки на проектот „Подобрување на отчетноста и транспарентноста на полицијата во Република Северна Македонија“ Евротинк изработи инфо-пакет за граѓани кој ги содржи најважните информации за тоа како да пријава незаконско и непрофесионално постапување или некоректно однесување од страна на полицијата. Инфо-пакетот содржи информации за запознавање со работата, надлежностите и начините за обраќање на внатрешниот контролен механизам – Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди.

Информативната публикација преземете ја на следниот линк:

Македонски јазик: MK 

Албански јазик: ALB

Ромски јазик: ROM

Турски јазик: TR

Англиски јазик: ENG

 

 

 

Tags: