LOADING

Type to search

Гостување во подкастот „Нијанси на демократијата“: Учеството на медиумите во преговорите за членство на Северна Македонија во ЕУ

„Медиумите за ЕУ“ -- Програма на граѓанското општество за учество на медиумите во преговорите за членство на Северна Македонија во ЕУ „Медиумите за ЕУ“ -- Програма на граѓанското општество за учество на медиумите во преговорите за членство на Северна Македонија во ЕУ Евротинк во медиуми ЕУ за граѓаните, активно граѓанство и јавен интерес Ние & Јавност Процес на пристапување во ЕУ

Гостување во подкастот „Нијанси на демократијата“: Учеството на медиумите во преговорите за членство на Северна Македонија во ЕУ

Share
Во рамки на подкастот на ALDA „Нијанси на демократијата“, директорот на Евротинк Димитар Николовски и претседателот на BIRC Џељаљ Незири, разговараа за учеството на медиумите во преговорите за членство на Северна Македонија во ЕУ.
Епизодата е изработена во рамки на проектот #Media4EU.