LOADING

Type to search

Резултати од истражување на јавно мислење Еврометар октомври 2023

„Медиумите за ЕУ“ -- Програма на граѓанското општество за учество на медиумите во преговорите за членство на Северна Македонија во ЕУ „Медиумите за ЕУ“ -- Програма на граѓанското општество за учество на медиумите во преговорите за членство на Северна Македонија во ЕУ ЕВРОМЕТАР ЕУ за граѓаните, активно граѓанство и јавен интерес Истражување на јавно мислење Процес на пристапување во ЕУ Публикации

Резултати од истражување на јавно мислење Еврометар октомври 2023

Share

Подолу можете да го преземете истражувањето на јавното мислење „ЕВРОМЕТАР 2023: Перцепции и ставови на граѓаните на Република Северна Македонија за општествено-политичката состојба во државата државата, информирање и
евроинтегративните процеси“. Во него се опфатени ставовите на граѓаните за демократијата во Република Северна Македонија, односите со Европската Унија, соседите, за надворешната политика, изборите и за тоа како се информираат граѓаните, т.е. кој медиум го користат како извор на информации, особено за гореспоменатите теми.

Истражувањето е во рамки на проектот „Медиумите за ЕУ“ – Програма на граѓанското општество за учеството на медиумите во преговарачкиот процес на Северна Македонија за членство во ЕУ. Истражувањето е спроведено од страна на агенцијата БРИМА, преку компјутерски асистирана телефонска анкета во периодот од 4 до 21 септември 2023 година на репрезентативен примерок од 1003 испитаници. Маргината на грешка изнесува +/-3,1% при ниво на сигурност од 95%.

Преземи:
ЕВРОМЕТАР 2023-MK

EUROMETER 2023 – ENG

Tags: