LOADING

Type to search

Прв инфографик за транспарентност и отчетност на полицијата: Комуникација со јавноста и резултати од работата на механизмите за контрола – 2022 г.

Актуелно ЕУ за граѓаните, активно граѓанство и јавен интерес Инфографик Подобрување на отчетноста и транспарентноста на полицијата во Република Северна Македонија Подобрување на отчетноста и транспарентноста на полицијата во Република Северна Македонија Правда, слобода и безбедност

Прв инфографик за транспарентност и отчетност на полицијата: Комуникација со јавноста и резултати од работата на механизмите за контрола – 2022 г.

Share

Инфографикот е изработен во рамки на проектот „Подобрување на отчетноста и на транспарентноста на полицијата во Република Северна Македонија 2022-2024“.

Зголеми овде: Прв инфографик за транспарентност и отчетност на полицијата

 

Погледнете ја и сродната публикација „Основна процена на транспарентноста и отчетноста во работата на полицијата за 2022 година

Проектот е поддржан од страна на Националниот фонд за демократија на Соединетите Американски Држави (NED).