LOADING

Type to search

Мариглен Демири – истражувач

Луѓе

Мариглен Демири – истражувач

Share

Мариглен Демири, е истражувач во Евротинк од јули 2021 година. Дипломирал филозофија во 2015 година на Институтот за филозофија на Филозофскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје и магистрирал Современи филозофски правци во 2019 година на истиот Институт. Работел како проектен координатор и истражувач во Институтот за европски политики – Скопје (ЕПИ) од 2015 до 2017 година и во Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје од 2017 до 2021 година. Автор и коавтор е на неколку истражувања и анализи од доменот на работничките права, родовите политики, културата, историјата и филозофијата. Бил основач и член во неколку движења и политички организации како ЛенкаСолидарностСтудентски пленум и Протестирам.

Контакт: mariglen.demiri@eurothink.mk

Tags: