LOADING

Type to search

Одржана првата седница на Локален совет за превенција во општина Гостивар

ЕУ за граѓаните, активно граѓанство и јавен интерес Правда, слобода и безбедност Работни програми Со локални совети за превенција кон подобрена соработка Со локални совети за превенција кон подобрена соработка

Одржана првата седница на Локален совет за превенција во општина Гостивар

Share

На 16 јуни се одржа првата седница на Локален совет за превенција во општина Гостивар.

На седницата се разговараше за сообраќајот за време на престојот на иселениците во татковината, за заштита од пожари во текот на летниот период и други прашања од интерес на безбедноста на граѓаните во општината.

Преку проектот „Со локални совети за превенција кон подобра соработка“ Евротинк во соработка со општините има за цел да го унапреди партиципативното донесување одлуки во полицијата, по пат на зајакнување на функционалноста на локалните совети за превенција (ЛСП).

Проектот е поддржан од Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Скопје, преку програмата за „Мали демократски грантови”.

Tags: