Rock 4 Unity – нов регионален проект на Евротинк, поддржан од програмата Креативна Европа

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Rock For Unity е 18-месечен проект кој има за цел да донесе нова културна димензија на 3-те земји партнери – Босна и Херцеговина, Црна Гора и Северна Македонија, но и на целиот Западен Балкан. Преку имплементацијата на проектот, партнерите имаат за цел да го дадат својот придонес во зачувување и промовирање на богатото наследство на Екс-Ју рок музиката, чие потекло датира од 1960-тите, достигнува креативен врв во доцните 70-ти и 80-ти години и денес доживува креативна преродба. Рокот во поранешна Југославија беше меѓу најиновативните во светот, вклучувајќи го и гитарскиот рок, панк/алтернативната и поп музиката. Екс-Ју брендот продолжи и покрај насилните конфликти пред една генерација токму поради тоа што означи стил кој продолжува да резонира со љубителите на музиката.

Покрај исполнувањето на целта на Креативна Европа за иновации во културната сфера и усогласување со стратешките приоритети, вклучително и социјалната инклузија и дигиталната иновации, имплементацијата на проектот Rock4Unity ќе обезбеди постигнување на 3 главни резултати:

1. Зголемен сет на експонати во Екс-ју Рок центарот во Сараево и робустен сет на интегрирани дигитални алатки насочени кон подобрување на „во реалниот живот“ (IRL) и онлајн искуство на посетители;
2. Мрежа на млади и музичари во 3-те земји кои учат од минатото и помагање да се изгради следната генерација на карпи;
3. Посилен креативен и културен бренд кој го зајакнува регионалниот уметнички соработка и ја подобрува културната, социјалната и економската интеграција во европскиот простор.

Проектот ќе го поддржи развојот на неколку дигитални алатки; изработка на 3 нови тематски експонати; дигитализација на вкупно 7 експонати за онлајн дисеминација; и развој на 3 наставни програми насочени кон образованието на младите модули (Rockin’ History, Rock the Peace и RockTours) кои ќе бидат имплементиран во 3-те земји-партнери и достапни на интернет за користење низ целиот регион. Додека околу 100 млади и уметници директно ќе имаат корист од активнотите, од продуцираните резултати бенефит ќе имаат илјадници во регионот, меѓу дијаспората и меѓу љубителите на културата на глобално ниво. 

Проектот “Rock for Unity” е спроведуван од страна на Alicorn во соработка со Ex-Yu Rock Society и Eurothink – Centre for European Strategies, а е финансиран од страна на Европската Унија.

Визијата на ЕвроТинк

Визијата на ЕвроТинк е Република Северна Македонија да биде развиено, демократско и либерално општество, кое се темели врз начелата на правда, еднаквост, слобода и благосостојба. Процесот на пристапување на Републиката кон ЕУ го гледаме како најдобриот инструмент за остварување на оваа визија.

Поврзани содржини

Ние на Facebook

Некои од нашите видеа