LOADING

Type to search

Дигитална европеизација во Северна Македонија: полека се движи напред

Анализа на јавни политики Документ за јавна политика Публикации

Дигитална европеизација во Северна Македонија: полека се движи напред

Share

Во 2018 година, Европската комисија ја започна Дигиталната агенда за Западен Балкан. Таа има за цел да ја поддржи транзицијата на регионот во дигитална економија и општество преку модернизирање на јавната администрација, зајакнување на сајбер безбедноста, зголемување на поврзаноста и зајакнување на истражувањето и иновациите. Во последниве години, Северна Македонија се обидува да ги дигитализира своите јавни услуги и да инсталира дигитални паричници, но процесот останува бавен и е преполн со проблеми кои доаѓаат и од граѓаните – недостаток на знаење, доверба и дигитални вештини – и од институциите, бидејќи за потребата од законски измени, инертноста, неразбирањето на придобивките и довербата. Авторите на овој бриф за политики, објавен во рамките на проектот „Западен Балкан 2 ЕУ“ , ги истакнуваат многуте политички, социјални и административни предности што би ги имало брзото спроведување на овие услуги и формулираат препораки за политики.

Преземи на следниот линк.