PERCEPTIMET DHE QËNDRIMET E QYTETARËVE TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT PËR PUNËN E POLICIS HULUMTIM I KRYER PËR NEVOJAT E PROJEKTIT

Logo na Evrothink