Истоштени шуми – мапирање на криминал во форма на бесправна сеча