LOADING

Type to search

Експертски извештај: Препораки од експертската група за спроведување на итни реформски приоритети во областа на владеење на правото

ЕУ за граѓаните, активно граѓанство и јавен интерес Публикации Регионална интеграција

Експертски извештај: Препораки од експертската група за спроведување на итни реформски приоритети во областа на владеење на правото

Share

Ивештајот на експертската група од 2015 година со препораки за спроведување на итни реформски приоритети во областа на владеење на правото, е објавен за истражувачки и архивски цели.  

Tags:

Leave a Comment