LOADING

Type to search

Кон транспарентна, отчетна и инклузивна полиција во Северна Македонија

Кон транспарентна, отчетна и инклузивна полиција во Северна Македонија Кон транспарентна, отчетна и инклузивна полиција во Северна Македонија Правда, слобода и безбедност Работни програми

Кон транспарентна, отчетна и инклузивна полиција во Северна Македонија

Share

Центарот за Европски Стратегии –Евротинк започна со реализација на проект со Министерството за Внатрешни Работи (МВР) на Република Северна МакедонијаКон транспаретна, отчетна и инклузивна полиција финансиски поддржан од Националниот Фонд за Демократија на Соединетите Американски Држави (САД). За таа цел, Евротинк и Министерството за Внатрешни Работи (МВР), потпишаа Меморандум за соработка. Оваа проектна иницијатива ќе придонесе кон демократско одржување на јавен ред, зголемување на довербата во полицијата со што ќе се зацврсти транспарентноста, отчетноста и взаемното донесување на одлуки во работата на полицијата на национално и локално ниво. Проектните активности ќе поттикнат заеднички дијалог помеѓу полицијата, медиумите и невладиниот сектор на локално ниво и ќе придонесат кон јавни дебати за безбедноста во земјава.

Tags:

Leave a Comment